Xe tải ISUZU 2.7 tấn thùng đông lạnh – NPR85K

Xe tải ISUZU 2.7 tấn thùng đông lạnh - NPR85K

Xe tải ISUZU 2.7 tấn thùng đông lạnh – NPR85K