Bán xe tải huyndai 6.5 tấn thùng mui bạt -hd99 chịu tải cao, có hệ thống lái trợ lực thủy lực tại Đồng Nai

Bán xe tải huyndai 6.5 tấn thùng mui bạt -hd99 chịu tải cao, có hệ thống lái trợ lực thủy lực tại Đồng Nai

Bán xe tải huyndai 6.5 tấn thùng mui bạt -hd99 chịu tải cao, có hệ thống lái trợ lực thủy lực tại Đồng Nai